Di tích nhà ở cũ của Bác Hồ tại Liễu Châu

Liễu Châu hiện nay không chỉ là một thành phố có bề dày lịch sử, văn hóa, mà còn là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng, một trung tâm công nghiệp lớn ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Di tích Nhà ở cũ của Bác Hồ nằm ở khu phố cổ - nơi lưu giữ di sản lịch sử và văn hóa của thành phố Liễu Châu.

Thông tin doanh nghiệp