Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí bị cưỡng chế gần 24 tỷ đồng tiền thuế

15:08 - 02/10/2023

Nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định, CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí bị cưỡng chế gần 24 tỷ đồng.

Ảnh minh họa (Nguồn: pvc-ic.com.vn/)

Ảnh minh họa (Nguồn: pvc-ic.com.vn)

CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (Mã UPCoM: PXI) đã nhận được Quyết định của Chi cục thuế khu vực Vũng Tàu - Côn Đảo về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Theo đó, CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí có địa chỉ tại số 35D đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu bị cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản và yêu cầu phỏng toả tài khoản với lý do công ty này có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Cùng với đó, yêu cầu Ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Vũng Tàu trích số tiền bị cưỡng chế là 23,97 tỷ đồng từ tài khoản của CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

Trường hợp số tiền trên tài khoản của PXI nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế, Ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Vũng Tàu vẫn phải trích số tiền còn lạ sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của công ty trong thời gian có hiệu lực. Quyết định có hiệu lực thi hành trong 30 ngày, kể từ ngày 26/9 đến 25/10/2023.

CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí  (PVC-IC) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Tại báo cáo soát xét bán niêm năm 2023, CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 2,6 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh thu của doanh nghiệp không đủ bù đắp chi phí quản lý (lên đến 5,9 tỷ đồng), cùng với đó lợi nhuận khác âm tới 6,8 tỷ đồng, điều này đã khiến cho CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí ghi nhận khoản lỗ sau thuế lên đến 10,3 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm ngoái, PXI cũng từng ghi nhận khoản lỗ 93,2 triệu đồng.

Ở thời điểm 30/6/2023, CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí ghi nhận nợ phải trả là hơn 168,8 tỷ đồng, vượt quá vốn chủ sở hữu của Công ty.

Được biết, kết thúc quý 2/2023, PXI có vốn chủ sở hữu là 159,1 tỷ đồng, trong khi đó Công ty đã lỗ lũy kế lên đến hơn 155,3 tỷ đồng.


Nguồn: Pháp Luật Plus - Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí bị cưỡng chế gần 24 tỷ đồng tiền thuế (phapluatplus.vn)