Quảng Ninh: Đưa 6 dự án giao thông trọng điểm vào kế hoạch kiểm toán

11:10 - 11/06/2024

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu các chủ đầu tư tăng cường quản lý trong triển khai thực hiện, đảm bảo không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì giao ban Thường trực Tỉnh ủy về rà soát các dự án giao thông trọng điểm. (Nguồn: báo Quảng Ninh)
Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì giao ban Thường trực Tỉnh ủy về rà soát các dự án giao thông trọng điểm. (Nguồn: báo Quảng Ninh)

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đồng ý với đề xuất của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc đưa 6 dự án giao thông động lực chưa được cơ quan kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra thực hiện kiểm toán, thanh tra vào kế hoạch thanh tra và chủ động mời kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán trong kế hoạch năm 2024-2025.

Ngoài ra, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tăng cường quản lý Nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công; chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tăng cường quản lý về chất lượng, tiến độ thi công và nghiệm thu công trình.

Các chủ đầu tư tăng cường quản lý trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước. Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra, giám sát về tiến độ cũng như việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quá trình triển khai các dự án.

Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Quảng Ninh có 10 dự án giao thông động lực trong giai đoạn 2016-2020, 2021-2025; trong đó có 6 dự án đang triển khai thi công; 3 dự án đã phê duyệt dự án, chưa khởi công và 1 dự án đang thực hiện chuẩn bị đầu tư.

Qua kết quả rà soát cho thấy công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, đấu thầu các dự án tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, quy chế làm việc của Tỉnh ủy, của Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh; phù hợp với các quy hoạch có liên quan.

Về tiến độ thực hiện, có 4 dự án dự kiến hoàn thành trong năm nay; 4 dự án hoàn thành trong năm 2025; 2 dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh việc triển khai và hoàn thành các dự án giao thông động lực là nhiệm vụ được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản, nghị quyết chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn và đôn đốc tiến độ triển khai; trong đó đã giao trách nhiệm cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát, phân tích rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các chủ thể liên quan đối với một số dự án chưa đảm bảo tiến độ đặt ra, phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nhiều lần; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực hiện giải trình trước Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên./.

Nguồn: Quảng Ninh: Đưa 6 dự án giao thông trọng điểm vào kế hoạch kiểm toán | Vietnam+ (VietnamPlus)