[Photo] Thu tuong du Dien dan doanh nghiep Viet Nam thuong nien 2023 hinh anh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Thu tuong du Dien dan doanh nghiep Viet Nam thuong nien 2023 hinh anh 2Các đại biểu tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Thu tuong du Dien dan doanh nghiep Viet Nam thuong nien 2023 hinh anh 3Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Thu tuong du Dien dan doanh nghiep Viet Nam thuong nien 2023 hinh anh 4Các đại biểu tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Thu tuong du Dien dan doanh nghiep Viet Nam thuong nien 2023 hinh anh 5Thủ tướng Phạm Minh Chính với đại diện các tổ chức quốc tế tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023.(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Thu tuong du Dien dan doanh nghiep Viet Nam thuong nien 2023 hinh anh 6Thủ tướng Phạm Minh Chính với đại diện các tổ chức quốc tế tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023.(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Thu tuong du Dien dan doanh nghiep Viet Nam thuong nien 2023 hinh anh 7Các đại biểu tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Thu tuong du Dien dan doanh nghiep Viet Nam thuong nien 2023 hinh anh 8Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Thu tuong du Dien dan doanh nghiep Viet Nam thuong nien 2023 hinh anh 9Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Thu tuong du Dien dan doanh nghiep Viet Nam thuong nien 2023 hinh anh 10Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Thu tuong du Dien dan doanh nghiep Viet Nam thuong nien 2023 hinh anh 11Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khai mạc diễn đàn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
https://www.vietnamplus.vn/photo-thu-tuong-du-dien-dan-doanh-nghiep-viet-nam-thuong-nien-2023/852083.vnp