[Photo] Nhung ngay Xuan dac biet cua nguoi linh Vung 2 Hai quan hinh anh 1Cán bộ, chỉ huy chấm thi trang trí phòng đón Tết. (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Nhung ngay Xuan dac biet cua nguoi linh Vung 2 Hai quan hinh anh 2Cán bộ, chỉ huy chấm thi gói bánh chưng. (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Nhung ngay Xuan dac biet cua nguoi linh Vung 2 Hai quan hinh anh 3Các chiến sỹ trang trí phòng đón Tết. (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Nhung ngay Xuan dac biet cua nguoi linh Vung 2 Hai quan hinh anh 4Vui Xuân mới nhưng các chiến sỹ luôn sẵn sàng chiến đấu. (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Nhung ngay Xuan dac biet cua nguoi linh Vung 2 Hai quan hinh anh 5Luôn sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Nhung ngay Xuan dac biet cua nguoi linh Vung 2 Hai quan hinh anh 6Cán bộ, chiến sỹ Hải quân luôn sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. (Ảnh: TTXVN phát)
(TTXVN/Vietnam+)