Phấn đấu cuối tháng 9/2025 hoàn thành cầu Kỳ Lộ thuộc dự án thành phần cao tốc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh

10:47 - 04/07/2024

Cầu Kỳ Lộ thuộc dự án thành phần cao tốc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh, là cầu có quy mô lớn của dự án cao tốc Bắc - Nam. Nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và phấn đấu 30/9/2025 cơ bản hoàn thành cầu, rút ngắn tiến độ 2 tháng.

Theo đại diện Tổng công ty Thăng Long, nhà thầu đặt mục tiêu phấn đấu ngày 30/6/2025 hợp long nhịp T8 - T9; đến ngày 30/9/2025 cơ bản hoàn thành cầu Kỳ Lộ, rút ngắn 2 tháng so với hợp đồng đã ký với chủ đầu tư. Đến nay, nhà thầu đã gác 2 nhịp dầm cầu Kỳ Lộ (đường găng của dự án), theo tiến độ điều chỉnh bắt đầu vào ngày 1/10/2024, thực tế thi công Tổng công ty Thăng Long đã thực hiện gác dầm từ ngày 26/6/2024, nhanh hơn tiến độ được duyệt 3 tháng.

Để hoàn thành dự án cầu Kỳ Lộ vào tháng 9/2025, Tổng công ty Thăng Long lên kế hoạch triển khai thi công thời gian tới: Tập trung hoàn thành nhịp dẫn bờ Bắc (Bệ, thân trụ) cầu Kỳ Lộ trước tháng 10/2024; hoàn thành nhịp dẫn bờ Nam (Mặt cầu) trong năm 2024; hoàn thành bệ, thân trụ nhịp chính tháng 11/2024, kết cấu nhịp chính bắt đầu triển khai từ 20/7/2024.

Dưới đây là một số hình ảnh thi công dự án cầu Kỳ Lộ:

Phấn đấu cuối tháng 9/2025 hoàn thành cầu Kỳ Lộ thuộc dự án thành phần cao tốc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh- Ảnh 1.

 

Phấn đấu cuối tháng 9/2025 hoàn thành cầu Kỳ Lộ thuộc dự án thành phần cao tốc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh- Ảnh 2.
Phấn đấu cuối tháng 9/2025 hoàn thành cầu Kỳ Lộ thuộc dự án thành phần cao tốc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh- Ảnh 3.
Phấn đấu cuối tháng 9/2025 hoàn thành cầu Kỳ Lộ thuộc dự án thành phần cao tốc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh- Ảnh 4.
Phấn đấu cuối tháng 9/2025 hoàn thành cầu Kỳ Lộ thuộc dự án thành phần cao tốc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh- Ảnh 5.
Phấn đấu cuối tháng 9/2025 hoàn thành cầu Kỳ Lộ thuộc dự án thành phần cao tốc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh- Ảnh 6.
Phấn đấu cuối tháng 9/2025 hoàn thành cầu Kỳ Lộ thuộc dự án thành phần cao tốc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh- Ảnh 7.

 Nguồn: hoàn thành cầu Kỳ Lộ, hoàn thành vào tháng 9 năm 2025 (tapchigiaothong.vn)