Lấy ý kiến về đề xuất thí điểm vận chuyển khách từ Hải Dương đến sân bay Nội Bài, Cát Bi

21:33 - 12/09/2023

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ GTVT đang lấy ý kiến các cơ quan liên quan đối với đề xuất của UBND tỉnh Hải Dương về thí điểm vận chuyển hành khách từ trung tâm đô thị, trung tâm du lịch của tỉnh Hải Dương đến cảng hàng không Nội Bài, Cát Bi.

Lấy ý kiến về đề xuất thí điểm vận chuyển khách từ Hải Dương đến sân bay Nội Bài, Cát Bi - Ảnh 1.

Bộ GTVT đang lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan về đề xuất của UBND tỉnh Hải Dương thí điểm vận chuyển hành khách từ trung tâm đô thị, trung tâm du lịch của tỉnh Hải Dương đến cảng hàng không Nội Bài, Cát Bi (trong ảnh: Xe buýt điện phục vụ hành khách nối chuyến tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài)

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 10088 về việc lấy ý kiến đối với đề xuất của UBND tỉnh Hải Dương về thí điểm vận chuyển hành khách từ trung tâm đô thị, trung tâm du lịch của tỉnh Hải Dương đến cảng hàng không.

Văn bản gửi các Bộ: Công an, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Cục: Đường bộ Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam; Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cát Bi, trong đó nêu rõ: Bộ GTVT nhận được Văn bản số 6746/VPCP-CN ngày 31/8/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc thí điểm vận chuyển hành khách từ trung tâm đô thị, trung tâm du lịch của tỉnh Hải Dương đến cảng hàng không. Trong đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến: "Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và các cơ quan có liên quan liên quan, nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/9/2023".

Do đó, Bộ GTVT đề nghị các Bộ: Công an, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Cục: Đường bộ Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam; Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cát Bi nghiên cứu, có ý kiến đối với nội dung đề xuất của UBND tỉnh Hải Dương về thí điểm vận chuyển hành khách từ trung tâm đô thị, trung tâm du lịch của tỉnh Hải Dương đến cảng hàng không.

Ý kiến tham gia góp ý bằng văn bản đề nghị gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Vận tải, gửi kèm file địa chỉ Email: phongdq@mt.gov.vn) trước ngày 25/9/2023 để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, nội dung đề xuất liên quan đến việc mở rộng thêm địa phương tham gia thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối từ trung tâm đô thị và trung tâm du lịch đến cảng hàng không bằng xe ô tô tại một số tỉnh, thành phố đang được triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ GTVT tại Quyết định số 2056/QĐ-BGTVT ngày 21/9/2018, Quyết định số 1793/QĐ-BGTVT ngày 14/10/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Cụ thể, Văn bản số 2171/TTg-KTN ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm triển khai dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe ô tô góp phần thúc đẩy phát triển du lịch; Văn bản số 11115/VPCP-CN ngày 18/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thí điểm triển khai dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe ô tô góp phần thúc đẩy phát triển du lịch; Văn bản số 4095/VPCP-CN ngày 18/6/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách từ trung tâm đô thị đến cảng hàng không.

Đồng thời, ngày 21/9/2018 Bộ trưởng Bộ GTVT ký Quyết định số 2056/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối từ trung tâm đô thị và trung tâm du lịch đến cảng hàng không bằng xe ô tô tại một số tỉnh, thành phố.

Tiếp đó, ngày 14/10/2021, Bộ trưởng Bộ GTVT ký Quyết định số 1793/QĐ-BGTVT Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối từ trung tâm đô thị và trung tâm du lịch đến cảng hàng không bằng xe ô tô tại một số tỉnh, thành phố.

Nguồn: Lấy ý kiến về đề xuất thí điểm vận chuyển khách từ Hải Dương đến sân bay Nội Bài, Cát Bi | Tạp chí Giao thông vận tải (tapchigiaothong.vn)