Hai Công ty thủy điện bị xử phạt liên quan đến trái phiếu

20:49 - 20/11/2023

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần Thủy điện Nậm La và Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Pia.

img-1868-1640589997

Ảnh minh họa. (Nguồn: Doanh nghiệp hội nhập)

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Thủy điện Nậm La.

Theo đó, Công ty cổ phần Thủy điện Nậm La có địa chỉ trụ sở chính tại số 144 đường Trường Chinh, Tổ 4, phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Công ty cổ phần Thủy điện Nậm La bị phạt 85 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Thủy điện Nậm La không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với Báo cáo tài chính năm 2021, bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, bán niên năm 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021, bán niên 2022.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Thủy điện Nậm La có 138,1 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã NLACB2124001.

Mã trái phiếu này được phát hành ngày 30/7/2021 với kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 30/7/2024 với lãi suất phát hành 10,2%/năm.

Cùng với đó, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Pia.

Theo đó, Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Pia có địa chỉ trụ sở chính tại xã Chiềng Hoa, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Pia bị xử phạt 85 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Pia không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX đối với Báo cáo tài chính năm 2020, năm 2021, bán niên năm 2021, bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2020, năm 2021, bán niên năm 2021, bán niên năm 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, năm 2021, bán niên năm 2021, bán niên năm 2022.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Pia gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với mã trái phiếu SNP.BOND.2019

Theo thông tin từ HNX, Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Pia hiện còn 193 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã SNP.BOND.2019.

Đây là lô trái phiếu được phát hành ngày 30/12/2019 với kỳ hạn 10 năm, đáo hạn ngày 30/12/2029, được lưu ký tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.

Nguồn: Pháp Luật Plus - Hai Công ty thủy điện bị xử phạt liên quan đến trái phiếu (phapluatplus.vn)