tai nan giao thong

Ảnh minh họa. (Ảnh: Thành Nam)

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa tổng hợp, báo cáo tai nạn giao thông (TNGT) tháng 9 và 9 tháng năm 2021 (tính từ ngày 15/12/2020 đến 14/9/2021).

Ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, 9 tháng đầu năm 2021, toàn quốc xảy ra 8161 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.175 người, bị thương 5.645 người. So với 9 tháng đầu năm 2020, số vụ TNGT giảm 2.527 vụ (-23,64%), số người chết giảm 817 người (-16,37%), số người bị thương giảm 2.237 người (-28,38%).

Trong đó, Đường bộ xảy ra 8.062 vụ, làm chết 4.098 người, bị thương 5.631 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 2.484 vụ, giảm 786 người chết, giảm 2.227 người bị thương. Đường sắt xảy ra 54 vụ, làm chết 43 người, bị thương 13 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 22 vụ, giảm 14 người chết, giảm 6 người bị thương. Đường thuỷ xảy ra 38 vụ, làm chết 25 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 18 vụ, giảm 17 người chết, giảm 4 người bị thương. Hàng hải xảy ra 7 vụ, làm chết và mất tích 9 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ giảm 3 vụ, số người chết và mất tích không thay đổi (9/9), số người bị thương không thay đổi (0/0).

Cũng theo tổng hợp, báo cáo của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tháng 9/2021 (từ ngày 15/8/2021 đến 14/9/2021) toàn quốc xảy ra 488 vụ TNGT, làm chết 253 người và làm bị thương 301 người. So với tháng cùng kỳ năm 2020 giảm 754 vụ (giảm 60,71%), giảm 297 người chết (giảm 54%), giảm 623 người bị thương (giảm 67,42%).