Quý I/2021: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ước tính đạt 152,65 tỷ USD

19:28 - 07/04/2021

Theo Tổng cục Thống kê, quý I năm 2021 ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động xuất, nhập khẩu. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa quý I năm 2021 ước tính đạt 152,65 tỷ USD, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 77,34 tỷ USD, tăng 22%; nhập khẩu hàng hóa đạt 75,31 tỷ USD, tăng 26,3%. Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 2,03 tỷ USD.

xuat-nhap-khau

Ảnh minh họa.

Sản xuất trong nước đã từng bước phục hồi vững chắc, tổng sản phẩm trong nước quý I năm nay tăng 4,48%. Kim ngạch xuất khẩu của nhiều nhóm hàng đạt tốc độ tăng cao. Trong quý I có 11 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 76,6% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Nhiều mặt hàng có giá trị kim ngạch xuất khẩu cao đạt tốc độ tăng hai con số so với cùng kỳ năm trước, như máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 77,2%; sắt thép tăng 65,2%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 41,5%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 31,3%; xơ, sợi dệt và sản phẩm chất dẻo cùng tăng 31%; phương tiên vận tải và phụ tùng tăng 20%; giày dép tăng 13,5%.

Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tiếp tục được cải thiện theo chiều hướng tích cực, giảm hàm lượng xuất khẩu thô, xuất khẩu nông lâm thủy sản, tăng xuất khẩu sản phẩm chế biến, sản phẩm công nghiệp.

Trong quý I năm 2021 tỷ trọng nhóm hàng công nghiệp chiếm 90,9% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 1,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2020, trong đó nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước tính đạt 43,2 tỷ USD, tăng 25,9%, nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp ước tính đạt 27,1 tỷ USD, tăng 20,6%.

Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu đã bổ sung nguồn thu ngoại tệ cho ngân sách, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo động lực cho việc tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh cũng như thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, hiệu quả của công tác hội nhập đã được thể hiện rõ ràng hơn, các thị trường xuất khẩu lớn nhất và quan trọng nhất của Việt Nam đều đạt mức tăng rất cao: Hoa Kỳ đạt 21,2 tỷ USD, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm trước (trong đó điện thoại các loại và linh kiện tăng 71,8%; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 54,6%);

Trung Quốc đạt 12,5 tỷ USD, tăng 34,3% (máy vi tính và linh kiện tăng 42,5%; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 173,3%); thị trường EU đạt 9,6 tỷ USD, tăng 14,2% (máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 59,4%; máy vi tính và linh kiện tăng 32,1%.

Tuy vậy, để hoạt động xuất khẩu thực sự bền vững trong bối cảnh hội nhập của Việt Nam với hàng loạt các hiệp định thương mại tự do, các lĩnh vực sản xuất, chế biến trong nước cần phải tiếp tục đổi mới, doanh nghiệp cần có bước chuyển đổi mạnh về cơ cấu ngành hàng cũng như nâng cao chất lượng, đổi mới quy trình xúc tiến thương mại cho phù hợp với tình hình mới.

https://www.phapluatplus.vn/kinh-te-cong-nghe/quy-i-2021-tong-kim-ngach-xuat-nhap-khau-uoc-tinh-dat-15265-ty-usd-d152837.html