Nhà báo Đỗ Đức Hoàng được bổ nhiệm làm Trưởng ban Thời sự VTV

15:11 - 07/04/2021

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vừa quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Thời sự đối với Nhà báo Đỗ Đức Hoàng.

Theo Quyết định số 228/QĐ-THVN, ngày 6/4/2021 do ông Lê Ngọc Quang, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam ký nêu rõ: "Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Đức Hoàng, Quyền Trưởng ban Thời sự giữ chức Trưởng ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam kể từ ngày ký".

16998186239224077277987081268110870782974949n-16177633563201114889294

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Thời sự cho nhà báo Đỗ Đức Hoàng.

Nhà báo Đỗ Đức Hoàng đã có hơn 20 năm làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam. Cụ thể:

Từ năm 2000-2009: Nhà báo Đỗ Đức Hoàng làm phóng viên Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ năm 2009-2013: Nhà báo Đỗ Đức Hoàng làm Trưởng đại diện Đài Truyền hình Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Ngày 5/8/2013: Nhà báo Đỗ Đức Hoàng làm Phó ban Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam.

1708234293030712045718213697721625611818825n-16177633220971387280430

Nhà báo Đỗ Đức Hoàng, tân Trưởng ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngày 1/4/2016: Nhà báo Đỗ Đức Hoàng nhận hàm Phó ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngày 1/1/2017: Nhà báo Đỗ Đức Hoàng làm Phó Giám đốc tại TP.Đà Nẵng.

Ngày 1/6/2018: Nhà báo Đỗ Đức Hoàng tiếp tục đảm nhiệm hàm Phó ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam.

Tháng 11/2019: Nhà báo Đỗ Đức Hoàng được bổ nhiệm làm Phó Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngày 1/7/2020: Nhà báo Đỗ Đức Hoàng làm Quyền Trưởng ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngày 6/4/2021: Nhà báo Đỗ Đức Hoàng được bổ nhiệm làm Trưởng ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/nha-bao-do-duc-hoang-duoc-bo-nhiem-lam-truong-ban-thoi-su-vtv-d152820.html