Cổ phiếu Gỗ Trường Thành (TTF) tiếp tục trong diện kiểm soát, có khả năng bị hủy niêm yết

07:45 - 15/09/2021

Cổ phiếu TTF của Gỗ Trường Thành tiếp tục bị đặt trong diện kiểm soát do lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm.
 

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) vừa cho biết cổ phiếu TTF của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành tiếp tục bị đặt trong diện kiểm soát vì theo báo cáo tài chính bán niên 2021 đã soát xét, doanh nghiệp này có lỗ lũy kế tương đương 97,8% vốn điều lệ và chưa khắc phục được tình trạng vốn chủ sở hữu âm.

Nếu báo cáo tài chính kiểm toán cả năm 2021 của Gỗ Trường Thành tiếp tục ghi nhận vốn chủ sở hữu âm thì cổ phiếu TTF sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc, HOSE cho biết.

Theo Khoản 1, Điều 120, Nghị định 155/2020 của Bộ Tài chính, một trong những trường hợp doanh nghiệp bị hủy niêm yết bắt buộc là khi kết quả sản xuất, kinh doanh thua lỗ trong ba năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2021 đã soát xét, Gỗ Trường Thành có tổng nguồn vốn 2.497 tỷ đồng, trong đó tổng nợ là 3.051 tỷ còn vốn chủ sở hữu là âm 554 tỷ.

Cổ đông công ty mẹ có lãi 901 triệu đồng trong nửa đầu năm nay, nhưng lỗ lũy kế tại ngày 30/6 vẫn lên tới 3.043 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam cũng nhấn mạnh việc nợ phải trả ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn trên 1.300 tỷ đồng, nợ đã quá hạn thanh toán là hơn 124 tỷ. Vì vậy, đơn vị kiểm toán cho rằng có lý do trọng yếu để nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Gỗ Trường Thành.

Tính đến cuối quý II vừa qua, Gỗ Trường Thành cùng với Vietnam Airlines, Đạm Hà Bắc, ... nằm trong nhóm doanh nghiệp âm vốn chủ sở hữu lớn nhất Việt Nam.

Screenshot_20210914_221943

Gỗ Trường Thành là doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu âm sâu thứ 6 trên trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trước đó vào ngày 24/4/2019, HOSE đã chuyển cổ phiếu TTF từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 6/5/2019 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 là âm 1.407 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2018 là âm 715 tỷ đồng, căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018.

Trong những năm gần đây, công ty làm ăn có quý lỗ, có quý lãi, tuy nhiên nhìn chung, số lỗ thường lớn gấp nhiều lần số lãi.

Screenshot_20210914_222049

 

Link gốc: https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/co-phieu-go-truong-thanh-ttf-tiep-tuc-trong-dien-kiem-soat-co-kha-nang-bi-huy-niem-yet-42202114918181054.htm

Song Ngọc

 

https://www.phapluatplus.vn/tai-chinh/co-phieu-go-truong-thanh-ttf-tiep-tuc-trong-dien-kiem-soat-co-kha-nang-bi-huy-niem-yet-d166278.html