Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch một cá nhân bị xử phạt

19:33 - 07/04/2021

06/4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi thông báo xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Đăng Bảo.

thanh-tra-chung-khoan-3

Ảnh minh họa.

Ngày 02/4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 50/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính số tiền 22.500.000 đồng, vì đã có hành vi vi phạm hành chính "Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch" đối với ông Nguyễn Đăng Bảo (Địa chỉ: Số 03 Trường Chinh, Đông Lễ, Đông Hà, Quảng Trị).

Cụ thể, Ông Nguyễn Đăng Bảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế (Mã chứng khoán: GTH) đăng ký giao dịch mua 200.000 cổ phiếu GTH từ ngày 01/6/2020 đến ngày 30/6/2020 và đã thực hiện mua 0 cổ phiếu trong thời gian trên. Ngày 08/7/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Đăng Bảo.

xu-phat-chung-khoan

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi thông báo xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Đăng Bảo.

Mức phạt được đưa ra theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3, điểm g khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Được biết, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế tiền thân là Công ty công trình giao thông Thừa Thiên Huế, được chuyển đổi thành CTCP theo quyết định ngày 16/01/2006 của UBND tỉnh TT Huế. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng cầu, đường giao thông; kinh doanh xăng dầu; sản xuất và kinh doanh đá xây dựng; thảm nhựa đường giao thông.

https://www.phapluatplus.vn/tai-chinh/bao-cao-khong-dung-thoi-han-ve-ket-qua-thuc-hien-giao-dich-mot-ca-nhan-bi-xu-phat-d152705.html