Bắc Giang: Tổ chức tập huấn cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe

21:11 - 21/06/2020

Bắc Giang: Tổ chức tập huấn cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe

Toàn cảnh buổi tập huấn

Đây là chương trình kế hoạch thường xuyên liên tục hàng năm giữa Sở giáo thông và Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang. Tại buổi tập huấn có 25 đơn vị, doanh nghiệp, HTX kinh doanh vận tải hàng hoá, hành khách cùng hơn 200 học viên là những lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.

Ông Nguyễn Xuân Mai - phó Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang trưởng ban tổ chức lớp tập huấn cũng là giảng viên môn nghiệp vụ và kiến thức về luật giao thông đường bộ Việt Nam

Với giáo trình và tài liệu do Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, ban hành.  Tài liệu tập huấn bao gồm 5 bài: Cơ bản về Nghành vận tải ô tô Việt Nam; Bồi dưỡng kỹ năng lái xe, nhân viên phục vụ trên xe nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông; Rèn luyện nâng cao đạo Đức nghề nghiệp, văn hoá ứng xử của lái xe nhân viên phục vụ trên xe vận tải; Trách nhiên của tổ chức và cá nhân quản lý sử dụng lái xe nhân viên phục vụ trên xe; Nâng cao kỹ năng sử lý khi tham gia giao thông đối với lái xe kỹ thuật cao, siêu trường siêu trọng.

Ông Nguyễn Ngọc Thuật - phó Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang

Trên cơ sở nội dung của tài liệu BTC lớp tập huấn, các học viên hiểu và nhận biết thê về pháp luật,đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng lái xe để thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người lái xe vận tải ô tô bằng đường bộ. Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải,góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông,đáp ứng ngày càng cao hơn nhu cầu đi lại của nhân dân, phát triển vận tải đường bộ phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế trong thời gian tới.

Ông Ngô Minh Định - phó Trưởng phòng vận tải và công nghiệp Sở GTVT tỉnh Bắc Giang

Theo đánh giá lớp tập huấn đã hoàn thành tốt nội dung chương trình theo giáo trình đã đề ra. Kết thúc lớp tập huấn trên 90% học viên được tổ chức kiểm tra đã làm bài thu hoạch đặt kết quả cao.

PV