Xin cấp lại biển số xe, bao nhiêu ngày mới được cấp?

Cấp lại, đổi lại biển số xe ngay sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp phải chờ sản xuất biển số thì thời gian cấp, đổi lại không quá bảy ngày làm việc.

Hỏi:
Tôi có làm hồ sơ để đổi lại biển số xe, theo thông tin được biết là sẽ được cấp biển số ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ. Nhưng khi nộp hồ sơ thì cán bộ tiếp nhận hẹn 4-5 ngày sau mới có biển số với lý do phải chờ sản xuất biển số. Xin hỏi, quy định cụ thể về thời hạn cấp biển số xe được quy định như thế nào?
(Văn Sáu, Biên Hòa, Đồng Nai)
Trả lời:
 
Theo Điều 4 Thông tư 15/2014/TT-BCA Quy định về đăng ký xe:
- Cấp biển số xe ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ.
- Cấp mới, đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe; cấp hồ sơ sang tên, di chuyển xe; cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe thì thời gian hoàn thành thủ tục không quá hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe bị mất thì thời gian xác minh và hoàn thành thủ tục không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Cấp lại, đổi lại biển số xe ngay sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp phải chờ sản xuất biển số thì thời gian cấp, đổi lại không quá bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Trường hợp đăng ký tạm thời thì cấp giấy đăng ký xe và biển số xe tạm thời ngay trong ngày.
Như vậy, trường hợp của bạn được hẹn 4-5 ngày mới có biển số mới với lý do chờ sản xuất biển số mới là đúng.
Theo LÊ HUY/Pháp luật TPHCM ghi

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác

Thông tin doanh nghiệp