Hỏi              Loại phương tiện :
STT Lỗi vi phạm Mức phạt (VNĐ) Mức phạt khu vực nội thành của đô thị loại đặc biệt
261 Xe máy: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ, tiến vào ngã tư khi đang có đèn đỏ hoặc đèn vàng) 200.000 - 400.000 Giữ GPLX 30 ngày. 400.000 – 800.000 Giữ GPLX 30 ngày.
Thông tin doanh nghiệp