Tiếp bài - Xã ban hành văn bản quy định mức thu xã hội hóa giáo dục: Thu hồi, hủy bỏ Công văn

(Đại lộ) - Ngày 16/4, dailo.vn & TC VTOTO có đăng tải bài viết: Nghệ An: Xã ban hành văn bản quy định mức thu xã hội hóa giáo dục. Nội dung bài biết phản ánh: Việc Chủ tịch UBND xã Minh Hợp (Quỳ Hợp - Nghệ An) đã tự ban hành văn bản quy định mức thu nộp quỹ xã hội hóa, đưa định mức cụ thể cho học sinh. Điều này là trái với quy định hiện hành và gây bất bình trong nhân dân.

Nắm bắt nội dung, thông tin phản ánh từ dailo.vn & TCVTOTO, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Nghệ An đã có Công văn yêu cầu Huyện ủy Quỳ Hợp có báo cáo trả lời vấn đề báo nêu.

Văn bản trái quy định được UBND xã Minh Hợp từng bàn hành

Ngày 09/5, Huyện ủy Quỳ Hợp đã có báo cáo số 560-BC/HU về việc trả lời vấn đề báo điện tử dailo.vn nêu. Nội dung báo cáo: Ngay sau khi báo cập nhật ngày 16/4, Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện Quỳ Hợp thành lập đoàn kiểm tra, xác minh. Báo cáo nêu rõ: Việc UBND xã Minh Hợp ban hành Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch huy động đóng góp quỹ xã hội hóa giáo dục để xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học từ năm 2018-2022 và công văn số 36/UBND ngày 01/4/2019 về việc đôn đốc thu nộp quỹ xã hội hóa giáo dục năm 2018 là trái với các quy định của pháp luật.

UBND xã Minh Hợp ra quyết định văn bản thu hồi, hủy bỏ văn bản trái quy định trước đó

Sự việc dailo.vn & TCVTOTO phản ánh là đúng như thực tế. Ngay sau khi được quý báo phản ánh, UBND xã Minh Hợp cũng đã tự kiểm tra và bãi bỏ đối với 2 văn bản nêu trên - Báo cáo chỉ rõ.

Dailo.vn & TCVTOTO hoanh nghênh sự tiếp thu kịp thời của các cấp chính quyền huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Nam Nguyễn/VTOTO

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác

Thông tin doanh nghiệp