Xem nhiều

TPHCM lấy ý kiến xây dựng cơ chế cho các dự án BT

(Đại Lộ)- Ngày 7/11 UBND TPHCM đã tổ chức hội nghị về cơ chế thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư- Hợp đồng BT và giải pháp tạo quỹ đất, nguồn lực tài chính để đầu tư phát triển hạ tầng.

Theo báo cáo của UBNDTP, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 2011-2015 của TP là 1,19 triệu tỷ đồng, trong đó đầu tư khu vực nhà nước đạt 250.380 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21% trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Đến nay TP đã có 22 dự án đầu tư theo hình thức PPP đã hoàn tất ký kết hợp đồng dự án và triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư 69.869 tỷ đồng. Ngoài ra có 130 dự án đã có chủ trương cho nghiên cứu triển khai thực hiện công tác đầu tư, có 94 dự án theo hình thức BT.

Góp ý tại hội nghị, ông Lê Hoàng Châu- CT Hiệp hội Bất động sản TPHCM cho rằng bên cạnh mặt tích cực, Hiệp hội nhận thấy việc thực hiện phương thức chỉ định nhà thầu, nhà đầu tư các khu đất vàng, hoặc theo hình thức BT, PPP, BOT khá phổ biến trong thời gian qua đã bộc lộ những mặt hạn chế, do nguồn vốn chủ sở hữu của nhiều nhà thầu, nhà đầu tư thường chỉ có khoảng 10%, còn lại khoảng 90% vốn đầu tư xây lắp là vốn vay ngân hàng nên có tiềm ẩn rủi ro, có thể ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công trình, và có thể dẫn đến phát sinh tiêu cực, lợi ích nhóm, tác động đến môi trường đầu tư kinh doanh, và lợi ích xã hội, trong lúc thiếu cơ chế phản biện, giám sát, thẩm định khách quan của bên thứ 3. Hiệp hội kiến nghị thực hiện phổ biến hình thức đấu giá công khai, đấu thầu rộng rãi trong nước, hoặc đấu thầu rộng rãi quốc tế để lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật; hạ tầng giao thông; chỉnh trang; phát triển đô thị theo phương thức xã hội hóa đầu tư, dưới hình thức hợp tác công tư (PPP); xây dựng - chuyển giao (BT); xây dựng - khai thác - chuyển giao (BOT); kể cả đối với các khu đất vàng trong quá trình thực hiện thu hồi quỹ đất do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước. Theo ông Bùi Xuân Cường- GĐ Sở GTVT tỷ lệ dự án BT trong lĩnh vực GTVT là nhiều nhất nhưng vấn đề hiện nay là trình tự thủ tục quá khó khăn. Các khó khăn khác trong việc đền bù giải tỏa, hay chưa chú trọng đến thu hút đầu tư các lĩnh vực đầu tư như y tế, giáo dục, thể thao... cũng được các đại biểu nêu ý kiến.

Lãnh đạo UBND cho biết TP sẽ tập trung nhiều giải pháp để thu hút đầu tư theo hình thức công tư. TP nghiên cứu hình thành “Qũy phát triển đất” có chức năng huy động vốn đầu tư, đền bù giải tỏa, đấu giá đất, thu tiền đầu tư cho các công trình cơ sở hạ tầng. Đổi mới chỉ đạo điều hành và quản lý các nguồn thu về đất, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính thu được từ đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội TP.   

Phương Anh/VTOTO

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác

Thông tin doanh nghiệp