• BOTV với sứ mệnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông

    24/05/2019

    (Đại Lộ) - BOTV (viết tắt của Công ty cổ phần Truyền thông và Giải trí BOTV) là một trong những đơn vị có định hướng xây dựng nền tảng truyền thông hiện đại, hiệu quả nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn giao thông.

  • Giải thưởng Vô lăng vàng Tôn vinh những đơn vị, cá nhân bảo đảm tuyệt đối ATGT

    03/02/2019

    (Đại Lộ) - Giải thưởng “Vô lăng vàng” là giải thưởng thường niên của Ủy ban ATGT Quốc gia nhằm động viên, khen ngợi những đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân nói chung và đội ngũ lái xe nói riêng trong việc chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn nghiêm trọng trở lên trong 3 năm giao thông gần nhất; chấp hành nghiêm chỉnh. Năm 2018 là năm thứ 6 giải thưởng “Vô lăng vàng” được tổ chức.