• TP.HCM kiểm tra gắt khói xe tải, xe buýt

    16/05/2018

    Đợt kiểm tra sẽ kéo dài đến đầu tháng 7 nhằm ngăn chặn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và chấn chỉnh hoạt động của các loại xe xả khói quá chuẩn.