• Phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy của 8 tỉnh Việt – Lào

    17/09/2019

    Ngày 16-9, tại TX Cửa Lò (Nghệ An) đã diễn ra Hội nghị giao ban phòng, chống ma túy 8 tỉnh Việt Nam - Lào lần thứ 19. Tham dự Hội nghị, đại diện Bộ An ninh Lào tại Việt Nam, lãnh đạo các tỉnh thuộc nước CHDCND Lào, đại diện Bộ Công an Việt Nam, lãnh đạo các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An.