• Liên tiếp triệt xóa 2 tụ điểm buôn bán ma túy

    11/10/2018

    (Đại Lộ) - Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Hoằng Hóa tái diễn xuất hiện một số tụ điểm bán lẻ ma túy phức tạp, gây nhức nhối trong dư luận quần chúng nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình ANTT.