• Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc không về nước đúng hạn giảm mạnh

    09/09/2019

    Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Tại Hàn Quốc, tỷ lệ lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng, không về nước đúng hạn theo thống kê thời gian vừa qua có giảm và hiện tại đang ở con số 32,5%. Đặc biệt trong 3 tháng gần đây, trung bình hằng tháng có những tháng giảm 25%.