• Trung Quốc trong vòng vây

    05/06/2018

    Pháp và Anh sẽ điều tàu chiến tới biển Đông trong khi Mỹ xem xét hành động cứng rắn hơn gần các điểm Trung Quốc lắp đặt cơ sở trái phép

  • Anh sẽ điều tàu chiến tới Biển Đông

    13/02/2018

    Một tàu chiến của Anh sẽ đi qua Biển Đông vào tháng tới nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải trong khu vực này.