Quốc gia nào sử dụng GPLX quốc tế của Việt Nam?

Khi ra nước ngoài, người Việt Nam phải mang cùng lúc giấy phép lái xe quốc gia và IDP để xuất trình khi cần thiết trên lãnh thổ của các nước tham gia Công ước Vienna.

Vừa qua, có bạn đọc gửi câu hỏi về việc giấy phép lái xe quốc tế của Việt Nam cấp được sử dụng ở quốc gia nào? 

Giấy phép lái xe quốc tế - IDP là một quyển sổ có kích thước A6 (148 x 105 cm) có ký hiệu bảo mật, bìa màu xám, những trang giấy bên trong màu trắng theo mẫu quy định. Các trang đầu ghi thông tin cơ bản, phạm vi sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Các trang sau là phần khai về người lái và phân hạng xe bằng các thứ tiếng Nga, Pháp, Tây Ban Nha.

Khi ra nước ngoài, người Việt Nam phải mang cùng lúc giấy phép lái xe quốc gia và IDP để xuất trình khi cần thiết trên lãnh thổ của các nước tham gia Công ước Vienna đồng thời tuân thủ pháp luật của nước sở tại. IDP có thể bị tước quyền sử dụng có thời hạn khi vi phạm quy định luật hiện hành tại nước sở tại nhưng không quá thời gian người lái xe rời khỏi nước đó.

Việt Nam cũng là thành viên của Công ước Vienna do đó giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp sẽ được sử dụng tại 85 quốc gia tham gia vào Công ước Vienna.

Danh sách 85 quốc gia sử dụng bằng lái xe quốc tế do Việt Nam cấp như sau:
Bằng lái xe quốc tế

 

LÊ HUY/Pháp luật TPHCM 

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác

Thông tin doanh nghiệp