Nhìn lại 10 năm thực hiện đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” tại Hà Tĩnh

Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn được triển khai tại khắp các địa phương trong toàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2010. Nhìn lại gần 10 năm thực hiện, đề án đã được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quan tâm tổ chức thực hiện và đạt được một số kết quả quan trọng, đáng ghi nhận.

10 năm thực hiện với kết quả đáng mừng

Những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; qua đó, bước đầu tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và điều hành của các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và người lao động về vai trò của dạy nghề đối với nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế. Hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đề án được ban hành tương đối đầy đủ và kịp thời.

Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn tại trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh

Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) đến năm 2020 (Đề án 1956), trong 10 năm qua (giai đoạn 2010 – 2019), toàn tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức được hàng nghìn lớp đào tạo nghề lao động nông thôn, đào tạo được 59.313 lao động. Trong đó, chủ yếu tập trung đào tạo từ 1 đến 3 tháng, ngành nghề đào tạo chủ yếu tập trung vào các nhóm ngành nghề như nông - lâm - ngư nghiệp, dịch vụ.

Cụ thể như sau:

- Giai đoạn 2010 – 2015: Tổng số lao động nông thôn được đào tạo nghề nghiệp là 38.575 người. Trong đó: đào tạo trình độ sơ cấp 21.425 người, chiếm 56%; đào tạo dưới 3 tháng là 17.150 người, chiếm 44%. Tổng số lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo chính sách quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg là 37.375 người; trong đó số người được hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp là 22.799 người, chiếm 61%; số người được hỗ trợ đào tạo nghề phi nông nghiệp là 14.576 người, chiếm 39%.

Các học viên đang thực hành môn học

- Giai đoạn 2016 – 2018: Tổng số lao động nông thôn được đào tạo nghề nghiệp là 20.738 người. Trong đó: đào tạo trình độ sơ cấp 11.743 người, chiếm 57%; đào tạo dưới 3 tháng là 8.995 người, chiếm 43%. Tổng số lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo chính sách quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg là 16.283 người; trong đó số người được hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp là 6.276 người, chiếm 39%; số người được hỗ trợ đào tạo nghề phi nông nghiệp là 10.007 người, chiếm 61%.

- Trong 6 tháng đầu năm 2019, số lao động nông thôn được đào tạo nghề nghiệp là 5.445 người. Trong đó: đào tạo trình độ sơ cấp 3.950 người, chiếm 73%; đào tạo dưới 3 tháng là 1.495 người, chiếm 27%. Số lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo chính sách quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg là 1.677 người; trong đó số người được hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp là 757 người, chiếm 45%; số người được hỗ trợ đào tạo nghề phi nông nghiệp là 920 người, chiếm 55%.

Các trung tâm, trường dạy nghề đóng vai trò chủ đạo

Thời gian qua, các trung tâm dạy nghề thường xuyên được đầu tư nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng nhu cầu dạy và học. Hiện 13/13 huyện, thị xã, thành phố đều có trung tâm dạy nghề, trường trung cấp công lập; nhiều nghề đào tạo mới được tăng cường, quy mô đào tạo mở rộng, chất lượng đào tạo nâng cao. Tất cả đã góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn, giải quyết việc làm tại chỗ, phát triển kinh tế, ổn định an ninh chính trị tại địa phương.

Qua đó, các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn bước đầu đã trang bị cho nông dân những kiến thức cơ bản về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, cách phòng trừ các loại dịch bệnh thường xẩy ra ở địa phương. Chính từ những lớp học này người dân đã biết áp dụng tiến độ khoa học, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất để tăng năng suất lao động, tăng giá trị hàng hoá trên một đơn vị diện tích. Một số học viên sau các lớp học nghề điện dân dụng, cơ khí nông nghiệp đã tự thiết kế, tính toán, lắp đặt mạng điện trong gia đình, áp dụng các quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn, tăng tuổi thọ dụng cụ thiết bị sử dụng trong sinh hoạt, biết cách bảo dưỡng sữa chữa những hư hỏng thông thường các loại máy móc, công cụ phục vụ sản xuất. Việc gắn kết giữa dạy nghề với tạo việc làm ngay tại địa phương đã có hiệu quả thiết thực trong việc chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp nông thôn.

Trường TC Nghề Hà Tĩnh chú trọng về chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu dạy và học

Có thể nói, công tác đào tạo nghề ở tỉnh ta thời gian qua đã thực sự trở thành vấn đề lớn không chỉ đối với các cấp, các ngành trong tỉnh, mà đã trở thành vấn đề quan tâm của Chính phủ.

Đa số người dân sau khi được đào tạo nghề đã sử dụng có hiệu quả kiến thức vào sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, tỷ lệ lao động sau tốt nghiệp nghề tìm kiếm được việc làm mới hoặc tự tổ chức sản xuất, kinh doanh theo ngành nghề. Nhiều học viên sau khi học nghề đã tạo được việc làm mới, mở thêm các dịch vụ như nghề chế biến nước mắm ở Kỳ Lợi, Kỳ Phú, Kỳ Xuân (Kỳ Anh); nghề làm bún, chế biến đậu phụ ở Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh; nghề kỹ thuật sắt hàn, điện dân dụng của trường Trung cấp nghề, Trung tâm Giới thiệu Việc làm… Hay như lớp dạy nghề làm nấm, nuôi tôm, kỹ thuật mây tre đan xuất khẩu của Trường Trung cấp Nông nghiệp và PTNT, Liên minh HTX đã tạo việc làm mới cho hàng trăm nông dân xã Thạch Sơn (Thạch Hà), Kỳ Tiến (Kỳ Anh), Tân Lộc (Lộc Hà)…

Đặc biệt, các cơ sở GDNN đã có nhiều cố gắng trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn như: chủ động phối hợp với địa phương, Trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp, các hợp tác xã để giới thiệu việc làm cho học viên sau khi học nghề.  Huy động được các cơ sở GDNN, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký tham gia đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Cùng với đó, về phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý GDNN, trong 10 năm qua số giáo viên, nghệ nhân, người có tay nghề giỏi tham gia đào tạo nghề được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đào tạo nghề. Chất lượng giáo viên, người dạy nghề tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong những năm vừa qua nhìn chung đáp ứng được yêu cầu đào tạo nghề trình độ sơ cấp. Các giáo viên, người đào tạo nghề phần lớn đều có trình độ chuyên môn, có tay nghề cao đối với nghề tham gia giảng dạy (trình độ của giáo viên và người đào tạo nghề chủ yếu là đại học, một số có trình độ trung cấp, cao đẳng, thạc sĩ), tất cả người tham gia đào tạo nghề đều có nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng đào tạo nghề, có kinh nghiệm trong việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Như vậy, việc triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho LĐNT trong những năm qua ở Hà Tĩnh đã góp phần nâng cao nhận thức của người lao động và đội ngũ cán bộ các cấp về vai trò của định hướng, đào tạo nghề nghiệp trong việc giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập; số lao động nông thôn có việc làm sau khi học nghề ước đạt từ 75% đến 80% tổng số lao động được hỗ trợ đào tạo; từng bước nâng cao chất lượng nguồn lao động khu vực nông thôn; người dân từng bước thay thói quen canh tác theo hướng tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng hàng hóa và dịch vụ, nâng thu nhập; góp phần tăng trưởng kinh tế và ổn định tình hình trật tự - xã hội địa phương; công tác đào tạo nghề cho LĐNT được phân cấp trực tiếp về các huyện, thị xã, thành phố đã tạo điều kiện cho các địa phương trong việc lựa chọn ngành nghề đào tạo, chủ động phát triển ngành nghề phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, từng vùng, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ sản xuất, kinh doanh và dịch vụ góp phần tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo bền vững.

Theo Nam Phong/VTOTO

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác

Thông tin doanh nghiệp