Tìm kiếm          Năm ban hành :   Số kết quả :
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
94/2003/QĐ-TTG 12/05/2003 Quyết định số 94/2003/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : QĐ thí điểm chuyển Tổng công ty Đường sông miền Nam sang tổ chức và Hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con
67/2003/QĐ-UB 09/05/2003 Quyết định số 67/2003/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận Phú Nhuận
1040/2003/QĐ-BGTVT 15/04/2003 Quyết định số 1040/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Bổ sung "Quy chế quản lý sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ". Ban hành kèm theo Quyết định số 4352/2001/QĐ-BGTVT ngày 18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ GTVT
04/2003/CT-TTG 12/03/2003 Chỉ thị số 04/2003/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Chỉ thị triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đôí với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông
15/2003/TT-BTC 07/03/2003 Thông tư số 15/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
34/2003/QĐ-TTG 04/03/2003 Quyết định số 34/2003/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : QĐ thành lập Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
13/2003/NĐ-CP 19/02/2003 Nghị định số 13/2003/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định quy định danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ
14/2003/NĐ-CP 19/02/2003 Nghị định số 14/2003/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường bộ
15/2003/NĐ-CP 19/02/2003 Nghị định số 15/2003/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ
12/2003/TT-BTC 18/02/2003 Thông tư số 12/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 109/2002/TT-BTC ngày 6/12/2002 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ
555/QĐ-UB 06/02/2003 Điều hành số 555/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : V/v sáp nhập Xí nghiệp Công trình giao thông Củ Chi vào Xí nghiệp Công trình công cộng Củ Chi và đổi tên thành Công ty Dịch vụ công ích huyện Củ Chi.
Thông tin doanh nghiệp