Tìm kiếm          Năm ban hành :   Số kết quả :
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
38/2012/TT-BGTVT 19/09/2012 Thông tư số 38/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về quản lý, khai thác cầu chung
71/2012/NĐ-CP 19/09/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
21/2012/QĐ-UBND 17/09/2012 Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang : Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
36/2012/TT-BGTVT 13/09/2012 Thông tư số 36/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa
51/2012/QĐ-UBND 07/09/2012 Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh : Ban hành Quy định về quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
35/2012/TT-BGTVT 06/09/2012 Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét-địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa
34/2012/TT-BGTVT 22/08/2012 Thông tư số 34/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định danh mục, biện pháp bảo đảm an toàn đối với phương tiện động lực chuyên dùng khi khai thác, vận dụng trên đường sắt không bắt buộc phải có thiết bị ghi tốc độ và các thông tin liên quan đến việc điều hành chạy tàu (hộp đen)
04/2012/TT-BKHĐT 13/08/2012 Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được
32/2012/TT-BGTVT 09/08/2012 Thông tư số 32/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về kích thước giới hạn thùng chở hàng ô tô tải tự đổ, rơ moóc và sơ mi rơ moóc tải tự đổ, ô tô xi téc, rơ moóc và sơ mi rơ moóc xi téc tham gia giao thông đường bộ
31/2012/TT-BGTVT 01/08/2012 Thông tư số 31/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
29/2012/TT-BGTVT 31/07/2012 Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
21/2012/QĐ-UBND 25/07/2012 Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu : Về việc phân cấp quản lý, bảo vệ và phân loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
26/2012/TT-BGTVT 20/07/2012 Thông tư số 26/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường bộ đang khai thác
23/2012/TT-BGTVT 29/06/2012 Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL 26/06/2012 Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL của Bộ Giao thông vận tải-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch : Quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa
17/2012/TT-BGTVT 29/05/2012 Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ”
16/2012/TT-BGTVT 25/05/2012 Thông tư số 16/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về đào tạo, cấp và quản lý Chứng chỉ Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ
12/2012/QĐ-UBND 23/05/2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc : Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý đường bộ trong đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
13/2012/TT-BGTVT 24/04/2012 Thông tư số 13/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2010/TT-BGTVT ngày 06 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
10/2012/TT-BGTVT 12/04/2012 Thông tư số 10/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ
11/2012/TT-BGTVT 12/04/2012 Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
08/2012/TT-BGTVT 23/03/2012 Thông tư số 08/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy
18/2012/NĐ-CP 13/03/2012 Nghị định số 18/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quỹ bảo trì đường bộ
04/2012/TTLT-BCA-BCT 08/03/2012 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BCA-BCT của Bộ Công an-Bộ Công thương : Quy định về thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
06/2012/TT-BGTVT 08/03/2012 Thông tư số 06/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
05/2012/QĐ-UBND 06/03/2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Yên : Về việc ban hành biểu giá dịch vụ xe ra, vào bến áp dụng trên địa bàn Tỉnh.
09/2012/QĐ-UBND 05/03/2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Khánh Hòa : Ban hành Quy định về cơ chế ưu đãi trong hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
04/2012/TT-BGTVT 28/02/2012 Thông tư số 04/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định thủ tục cấp phép cho tàu biển nước ngoài vận tải nội địa
03/2012/QĐ-UBND 20/02/2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang : Về việc công bố số hiệu đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
02/2012/QĐ-UBND 17/02/2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tuyên Quang : Về việc ban hành cơ chế chính sách khuyến khích, ưu đãi cho phát triển vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
11/2012/QĐ-TTg 10/02/2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
03/2012/NĐ-CP 19/01/2012 Nghị định số 03/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt
02/2012/TTLT-BGTVT-BKHĐT 17/01/2012 Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BGTVT-BKHĐT của Bộ Giao thông vận tải-Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn nội dung, trình tự lập quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải cấp tỉnh
02/2012/QĐ-UBND 13/01/2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Khánh Hòa : Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô trong đô thị và điều kiện đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
65/2011/TT-BGTVT 27/12/2011 Thông tư số 65/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về đăng kiểm viên tàu biển
44/2011/QĐ-UBND 22/12/2011 Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội : Về việc thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội
46/2011/QĐ-UBND 22/12/2011 Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội : Về việc thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội
44/2011/QĐ-UBND 22/12/2011 Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội : Về việc thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội
46/2011/QĐ-UBND 22/12/2011 Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội : Về việc thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội
47/2011/QĐ-UBND 22/12/2011 Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội : Về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội
45/2011/QĐ-UBND 21/12/2011 Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang : Ban hành Danh mục số hiệu đường bộ thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
61/2011/TT-BGTVT 21/12/2011 Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không và cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không
69/2011/QĐ-UBND 20/12/2011 Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương : Về việc ban hành Quy chế quản lý và điều hành hoạt động vận tải khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Dương
40/2011/QĐ-UBND 19/12/2011 Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Sóc Trăng : V/v ban hành Quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
43/2011/QĐ-UBND 19/12/2011 Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang : Ban hành Quy chế tổ chức quản lý và khai thác vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
60/2011/TT- BGTVT 12/12/2011 Thông tư số 60/2011/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành “Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa”
30/2011/QĐ-UBND 08/12/2011 Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Nam : Ban hành quy định về trách nhiệm phối hợp quản lý và xử lý vi phạm để vật liệu xây dựng, chướng ngại vật, phơi nông sản, đốt rơm rạ trái phép trên lòng, lề đường bộ, cầu đường bộ thuộc địa bàn tỉnh Hà Nam
59/2011/TT- BGTVT 05/12/2011 Thông tư số 59/2011/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ
35/2011/QĐ-UBND 23/11/2011 Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh : Ban hành Quy chế quản lý nhà nước trong duy tu, bảo dưỡng và bảo trì đường giao thông nông thôn tỉnh Hà Tĩnh
55/2011/TT- BGTVT 17/11/2011 Thông tư số 55/2011/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông” ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGTVT ngày 21/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Thông tin doanh nghiệp