Tìm kiếm          Năm ban hành :   Số kết quả :
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Nghị định số 46/2016/NĐ-CP 26/05/2016 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (P3)
Nghị định số 46/2016/NĐ-CP 26/05/2016 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (P2)
Nghị định số 46/2016/NĐ-CP 26/05/2016 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (P1)
171/2013/NĐ-CP 13/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
50/2013/QĐ-UBND 08/11/2013 Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ngãi : Ban hành Quy định về trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
100/2013/NĐ-CP 03/09/2013 Nghị định số 100/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
23/2013/TT-BGTVT 26/08/2013 Quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô
22/2013/TT-BGTVT 23/08/2013 Thông tư số 22/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về bảo trì công trình hàng không dân dụng
21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT 22/08/2013 Hướng dẫn quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa
93/2013/NĐ-CP 20/08/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa
20/2013/TT-BGTVT 16/08/2013 Quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt
13/2013/QĐ-UBND 16/08/2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình : Ban hành Quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc địa phương tỉnh Ninh Bình quản lý
12/VBHN-BGTVT 14/08/2013 Ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa.
35/2013/QĐ-UBND 09/08/2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Thuận : Về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
10/VBHN-BGTVT 07/08/2013 Ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái tàu
09/VBHN-BGTVT 07/08/2013 Quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
18/2013/TT-BGTVT 06/08/2013 Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
17/2013/TT-BGTVT 05/08/2013 Thông tư số 17/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa
16/2013/TT-BGTVT 30/07/2013 Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
18/2013/QĐ-UBND 03/07/2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương : Về việc điều chỉnh điểm cuối tuyến đường Hoàng Văn Thụ (thành phố Thủ Dầu Một) tại Phụ lục III kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 và Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
30/2013/QĐ-UBND 01/07/2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang : Về việc điều chỉnh phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Tuyến Đường tỉnh 871 và Đường tỉnh 873B của Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
15/2013/QĐ-UBND 26/06/2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Nam : Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
57/2013/NĐ-CP 31/05/2013 Nghị định số 57/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải
12/2013/TT-BGTVT 30/05/2013 Thông tư số 12/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng trong đầu tư xây dựng công trình giao thông
1745/2013/QĐ-UBND 28/05/2013 Quyết định số 1745/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thanh Hóa : Về việc quyết định ban hành đơn giá thay thế giá đất để thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án: Nâng cấp mạng lưới giao thông Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) phía Bắc lần thứ 2, (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Quan Sơn
11/2013/TT-BGTVT 22/05/2013 Thông tư số 11/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu thủy cao tốc
21/2013/QĐ-UBND 10/05/2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ngãi : Ban hành Quy định các tuyến đường cấm dừng, cấm đỗ xe ô tô, cấm ô tô đi lại, nơi đỗ xe ô tô con, xe taxi, phân luồng giao thông, lắp đặt, quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ và cấp giấy phép đối với các trường hợp đặc biệt trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi
15/2013/QĐ-UBND 09/05/2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội : Ban hành quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội
10/2013/QĐ-UBND 12/04/2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương : Về việc sửa đổi Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 11/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về trình tự triển khai công tác bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa sử dụng vốn sự nghiệp giao thông đối với các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương
03/2013/TT-BGTVT 29/03/2013 Thông tư số 03/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2012/TT-BGTVT ngày 23 tháng 3 năm 2012 hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy
06/2013/QĐ-UBND 22/03/2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương : Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phân cấp quản lý và bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương
05/2013/QĐ-UBND 18/03/2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang : Ban hành Quy định về phân cấp quản lý và cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
11/2013/TT-BCA 01/03/2013 Thông tư số 11/2013/TT-BCA của Bộ Công an : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 và Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
13/2013/QĐ-UBND 25/02/2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Nam : Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ tỉnh Hà Nam
04/2013/QĐ-UBND 19/02/2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang : Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
03/2013/QĐ-UBND 04/02/2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Khánh Hòa : Về việc điều chỉnh Điều 11 của Quy định về sử dụng tạm thời một phần lòng đường, lề đường - hè phố trong đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà
06/2013/QĐ-UBND 25/01/2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội : Ban hành Quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội
10/2013/NĐ-CP 11/01/2013 Nghị định số 10/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
230/2012/TTLT-BTC-BGTVT 27/12/2012 Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính-Bộ Giao thông vận tải : Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ
56/2012/TT-BGTVT 27/12/2012 Thông tư số 56/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
40/2012/QĐ-UBND 05/12/2012 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Khánh Hòa : Ban hành Quy định việc cấp phép thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ và đấu nối đường nhánh vào hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
48/2012/TT-BGTVT 15/11/2012 Thông tư số 48/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ
3736/2012/QĐ-UBND 12/11/2012 Quyết định số 3736/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thanh Hóa : Về việc ban hành Đơn giá thay thế phần cây, hoa màu trên đất để giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Cẩm Thủy
3737/2012/QĐ-UBND 12/11/2012 Quyết định số 3737/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thanh Hóa : Về việc ban hành Đơn giá thay thế phần tài sản, vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Cẩm Thủy
3738/2012/QĐ-UBND 12/11/2012 Quyết định số 3738/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thanh Hóa : Về việc ban hành Đơn giá thay thế giá đất để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Cẩm Thủy
47/2012/TT-BGTVT 12/11/2012 Thông tư số 47/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
93/2012/NĐ-CP 08/11/2012 Nghị định số 93/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
40/2012/QĐ-UBND 23/10/2012 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang : Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh An Giang
42/2012/TT-BGTVT 16/10/2012 Thông tư số 42/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đăng kiểm
39/2012/TT-BGTVT 24/09/2012 Thông tư số 39/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Hướng dẫn thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu hạ tầng giao thông, công cụ hỗ trợ và chính sách ưu tiên người khuyết tật tham gia giao thông công cộng
Thông tin doanh nghiệp