Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam, Hội An toàn Giao thông Việt Nam trao đổi kinh nghiệm, phối hợp hoạt động

(Đại Lộ)- Sáng 12/09 tại Hà Nội, Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam, Hội An toàn Giao thông Việt Nam đã tổ chức hội nghị, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp hoạt động về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam đánh giá cao những hoạt động của Hội An toàn Giao thông Việt Nam trong 3 năm qua. Hội đã nỗ lực trong việc ký Quy chế phối hợp hoạt động, Biên bản ghi nhớ với các cơ quan, tổ chức trong hoạt động An toàn giao thông trong nước. Phối hợp với các Tổ chức, Doanh nghiệp nước ngoài về An toàn giao thông. Đặc biệt,Về công tác tập huấn An toàn giao thông, Hội đã phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Tổng cụ Đường bộ Việt Nam, Tổng cục Đường thủy Việt Nam và một số sở, ban ngành của các địa phương mở được hơn 20 lớp tập huấn An toàn giao thông về đường bộ và đường thủy cho các đối tượng là cán bộ quản lý An toàn giao thông từcấp tỉnh, huyện, xã…

Các đại biểu tham dự hội nghị

Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam đánh giá cao những hoạt động của Hội An toàn Giao thông Việt Nam

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Trường,( nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải) Chủ tịch Hội An toàn giao thông Việt Nam đề cao những kết quả hoạt động Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam đã làm được trong lĩnh vực giao thông, vận tải, đặc biệt là lĩnh vực Vận tải Ô tô. Góp phần không nhỏ trong việc giảm thiểu tai nạn giao thông trong những năm gần đây.

 ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Chủ tịch Hội An toàn giao thông Việt Nam (thứ hai từ trái sang)

Hai bên đều thống nhất tăng cường và nâng cao hoạt động về An toàn Giao thông, đặc biệt là giao thông đường bộ. Đồng thời cũng thống nhất xúc tiến việc ký Quy chế phối hợp hoạt động, Biên bản ghi nhớ để hai bên chủ động phối hợp tốt trong quá trình hoạt động. Hai bên cũng thống nhất về việc trao đổi chuyên gia, phối hợp trong công tác phản biện, góp ý dự thảo, xây dựng văn bản Quy phạm Pháp luật liên quan đến An toàn giao thông.

Dự kiến hàng năm hai bên sẽ trao đổi, tổng kết, đánh giá công tác phối hợp, trong đó tập trung vào công tác tập huấn An toàn giao thông, va tăng cường hoạt động Phản biện xã hội, để có điều chỉnh, bổ xung kịp thời, đảm bảo sự đồng thuận và kết quả cao nhất.

 

Đỗ Trọng/VTOTO

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác

Thông tin doanh nghiệp