Hà Tĩnh: UBND phường "chống lệnh" cấp trên nhằm mục đích gì?

(Đại lộ) - Mặc dù đã có quyết định của UBND thị xã do Chủ tịch ký, có công văn của Phó chủ tịch và Trưởng phòng tài nguyên môi trường (TNMT) thị xã chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Trương Công Tành nhưng Chủ tịch UBND phường Sông Trí vẫn phớt lờ, chây ì chậm thực hiện.

Quyết định của Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh về việc giải quyết khiếu nại của ông Trương Công Tành.

Nhận phản ánh của gia đình ông Trương Công Tành trú tại Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, về việc UBND phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) chậm trễ trong việc xây dựng hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) gây nhiều khó khăn, bất cập trong cuộc sống của gia đình ông. 

Theo hồ sơ, gia đình ông Trương Công Tành cung cấp được biết; ngày 16/5/2018, UBND thị xã Kỳ Anh ra quyết định số 1265/QĐ-UBND, về việc giải quyết khiếu nại của gia đình ông khiếu nại việc UBND thị trấn Kỳ Anh (cũ) ban hành thông báo số 03/TB-UBND ngày 17/01/2011 và kết quả hòa giải ngày 10/7/2016 về việc hòa giải tranh chấp đất đai giữa gia đình ông với gia đình bà Lê Thị Doãn, yêu cầu gia đình ông cắt 500m² đất trả lại cho bà Doãn là không đúng quy định pháp luật. Ông đề nghị UBND thị xã Kỳ Anh xem xét giải quyết.

Công văn chỉ đạo, đôn đốc và phê bình Chủ tịch UBND phường Sông Trí chậm xây dựng hồ sơ.

Sau khi các phòng ban chức năng của UBND thị xã Kỳ Anh vào cuộc kiểm tra, xác minh nguồn gốc thửa đất có tranh chấp và các giấy tờ pháp lý liên quan của hai bên, UBND thị xã Kỳ Anh ra quyết định: công nhận nội dung khiếu nại của ông Trương Công Tành là có cơ sở pháp luật. Không công nhận việc UBND thị trấn Kỳ Anh (cũ) ban hành Thông báo số 03/TB-UBND ngày 17/02/2011 và Biên bản hòa giải ngày 19/7/2016 của UBND phường Sông Trí về việc đồng ý cắt 500m² đất của ông Trương Công Tành để chia cho bà Lê Thị Doãn. Giao Phòng TNMT chủ trì phối hợp với UBND phường Sông Trí xây dựng hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho gia đình ông Trương Công Tành tại thửa đất số 890 tờ bản đồ số 6/371 thuộc tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí theo quy định của pháp luật. Giao UBND phường Sông Trí tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác hòa giải tranh chấp đất đai, công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Giao thanh tra UBND thị xã Kỳ Anh theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Quyết định này của Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh.

Sự việc đến đây đã rõ, từ ngày 16/5/2018 Quyết định 1365/QD-UBND của Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh ký có hiệu lực, thế nhưng UBND phường Sông Trí vẫn phớt lờ, chây ì, cố tình gây khó khăn không xây dựng hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho gia đình ông Trương Công Tành, mặc dù gia đình ông đã có đơn đề nghị.

Nghiêm trọng hơn nữa, ngày 11/7/2018 và ngày 05/10/2018, Phòng TNMT thị xã Kỳ Anh đã có 2 văn bản số 317/TNMT và 485/TNMT đề nghị UBND phường Sông Trí thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND thị xã Kỳ Anh về việc xây dựng hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho ông Tành, thế nhưng phường Sông Trí vẫn phớt lờ. 
 
Tiếp theo đó, ngày 31/10/2018, UBND thị xã Kỳ Anh có công văn số 1362/UBND-TNMT về việc đôn đốc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại của công dân và đã nghiêm khắc phê bình Chủ tịch UBND phường Sông Trí chậm triển khai Quyết định giải quyết khiếu nại của công dân, đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND phường Sông Trí khẩn trương thực hiện nội dung tại Quyết định số 1265/QĐ-UBND, xây dựng hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho ông Trương Công Tành, trình Phòng TN&MT thẩm định đúng thời gian quy định.

Vậy có hay không việc, UBND phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), xem thường chỉ đạo của cấp trên, chây ì trong việc thực hiện xây dựng hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho gia đình ông Trương Công Tành. Nếu đúng như thế thì nhằm mục đích gì, đề nghị lãnh đạo UBND thị xã Kỳ Anh và các phòng ban sớm vào cuộc xử lý dứt điểm sự việc trên, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin

Huy Lâm - Hoàng Hiệp/VTOTO

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác

Thông tin doanh nghiệp