Chủ tịch VATA: "Đề xuất các giải pháp đổi mới phương thức hoạt động của Hiệp hội để đạt hiệu quả cao hơn"

(Đại Lộ) – Ngày 12/10/2018, Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V. Đại hội đã bầu ông Nguyễn Văn Quyền làm Chủ tịch Hiệp hội trong nhiệm kỳ 2018-2023. Nhân sự kiện này tạp chí Vận tải Ô tô và Dailo.vn đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền.

Lê Quang/VTOTO (thực hiện)

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác

Thông tin doanh nghiệp