Bắc Giang: Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV

(Đại Lộ) – Từ ngày 10-11/9/2018 Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Bắc giang đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2018-2023 tại thành phố Bắc giang.

Toàn cảnh Đại hội

Đây là một trong những sự kiện  và nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Bắc Giang. Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghi Tỉnh Bắc giang là tổ chức chính trị -xã hội chuyên trách về công tác tập hợp các tầng lớp nhân dân đấu tranh cho hoà bình và phát triển, mở rộng quan hệ đoàn kết hữu nghị ,thúc đẩy hợp tác giữa nhân dân Bắc Giang với nhân dân các nước trên thế giới và với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Đại biểu chính thức được Đại hội triệu tập là 134 Đại biểu đại diện cho gần 6.000 hội viên của 8 Hội hữu nghi song phương cấp tỉnh bao gồm: Hội hữu nghị Việt nam - Lào; Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga; Hội hữu nghị Việt Nam - Đức; Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn quốc; Hội hữu nghị Việt Nam - Séc -Slovakia; Hội hữu nghị Việt -Trung; Hội hữu nghị Việt Nam - Italia.

Các cá nhân và tập thể được khen thưởng

Đại hội tiến hành làm việc trong hai ngày, từ ngày 10-11/9/2018. Trong không khí phấn khởi, đoàn kết, dân chủ Đại hội đã hoàn thành tốt các nội dung chương trình đề ra. Cụ thể đã thong qua Quy chế Đại hội, thảo luận thông  qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Bắc giang khoá III; Phương hướng, nhiệm vụ khoá IV (nhiệm kỳ 2018-2023); Thảo luận thông qua  Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khoá III nhiệm kỳ (2013-2018); Thảo luận thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ xung của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Tỉnh khoá IV.

Đại hội đã lựa chọn bầu ra Ban Thường vụ gồm 7 ủy viên; Ban Chấp hành 23 ủy viên; Ban Kiểm tra gồm 3 ủy viên.

Các đồng chí được Đại hội tín nhiệm bầu vào các chức danh lãnh đạo Liên hiệp gồm: Trần công Thắng, Thường vụ Tỉnh ủy Chủ tịch UBMT Tổ quốc tỉnh Bắc Giang được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch, Nguyễn Đức Trọng giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực.

Đại hội công bố các quyết đinh khen thương cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong nhiệm kỳ vừa qua. 

Đại hội đã thông qua và biểu quyết nhất trí các nội dung chương trình, phương hướng nhiệm vụ, sửa đổi bổ sung Điều lệ.

Đại hội kêu gọi toàn thể hội viên, các tổ chức thành viên, phát huy thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi chương trình hành động đo Đại hội đề ra, góp phần tăng cường và đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân của Tỉnh nhà; thúc đẩy xu thế hoà bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển, góp phần xây dưng Bắc Giang trở thành địa phương có môi trường sống bình yên, an toàn về an ninh trật tự… theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 26/12/2017 của ban Thường vụ Tỉnh ủy; Xây dựng Bắc Giang ngày càng giàu mạnh - dân chủ - công bằng - văn minh.

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác

Thông tin doanh nghiệp