Ảnh chi tiết TOYOTA COROLLA HATCHBACK 2019

Được xây dựng dựa trên nền tảng toàn cầu mới TNHA, mẫu xe mới Toyota Corolla 2019 được kỳ vọng sẽ đem đến trải nghiệm lái xe khác biệt.

2019-toyota-corolla-1.jpg

2019-toyota-corolla-2.jpg

2019-toyota-corolla-3.jpg

2019-toyota-corolla-4-1.jpg

2019-toyota-corolla-5-1.jpg

2019-toyota-corolla-6.jpg

2019-toyota-corolla-9.jpg

2019-toyota-corolla-10.jpg

2019-toyota-corolla-11.jpg

2019-toyota-corolla-13-1.jpg

2019-toyota-corolla-14-1.jpg

2019-toyota-corolla-16-1.jpg

2019-toyota-corolla-18.jpg

2019-toyota-corolla-20.jpg

2019-toyota-corolla-21-1.jpg

2019-toyota-corolla-22.jpg

2019-toyota-corolla-23.jpg

2019-toyota-corolla-25-1.jpg

2019-toyota-corolla-26-1.jpg

2019-toyota-corolla-27.jpg

Theo Autodaily

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác

Thông tin doanh nghiệp